Muhu Linnuse aare

Muhu Linnuse aarded tulid välja 1894. aastal kui linnuse vallidest võeti kive Väikese väina tammi ehitamiseks. Õigupoolest on tegemist kahe aardega, mis tulid välja erinevatest kohtadest. Üks osa leiust asub tänapäeval Venemaal St,Peterburis Ermitaažis.
Ehete puhul tuleb meeles pidada, et mehed ehtisid ennast samamoodi nagu naised. Võib isegi väita, et mehed ehtisid ennast rohkemgi, kuna ehted näitasid ühiskondlikku positsiooni. Punutud kaelavõrusid kasutati kuni 16. sajandini. Kõige arvukamalt esindatud ehteliigiks olid nooremal rauaajal käevõrud. Sõrmuseid on mujalt Eestist leitud suhteliselt vähe. Rohkem ongi neid kantud Muhus ja Saaremaal. 24 Inglise hõberaha oli varustatud ripatsitega, et neid saaks kaelas kanda. Mündid on pärit aastatest 1165-1223 pKr. Eesti on väheseid kohti, kus neid rahasid alles on, sest tavaliselt sulatas iga uus valitseja eelmise rahad ümber ja märgistas need oma sümboliga.